Witamy na stronie partii
MŁODA POLSKA
info

O partii

Młoda Polska - to partia, która powstała dla Was!!

Młode pokolenie potrzebuje mieć własny głos! Dziś o przyszłości młodego pokolenia decydują politycy, którzy zatrzymali się na czasach okrągłego stołu i są uwikłani w osobiste konfilkty z poprzedniego stulecia. Tak dalej nie może być!!!

Pamiętajcie, że to Wy i tylko Wy możecie coś zmienić w Polsce, bo to Wy jesteście właścicielami tego kraju. Pamiętajcie, że politycy i urzędnicy są tylko Waszymi pracownikami. Państwo musi służyć obywatelom.

Oddając głos na Młodą Polskę - głosujecie na samych siebie!! Młoda Polska to Wy!!!

Niektóre ze statutowych idei Młodej Polski:

#1

NOWOCZESNA TEORIA MONETARNA

MMT to rozwój, walka z wykluczeniem społecznym i biedą, dyktatem banków i korporacji.

#2

SUWERENNY PIENIĄDZ

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego Państwa Polskiego.

#3

PROTEKCJONIZM

Obrona interesów Narodu Polskiego, w celu zapewnienia Obywatelom Polski dobrobytu i rozwoju.

#4

INTERWENCJONIZM

Działanie państwa na rzecz ograniczenia bezrobocia, pobudzenie popytu, podniesienie tempa rozwoju gospodarczego.

#5

PAŃSTWO OPIEKUŃCZE

Obrona obywateli przed bankami, korporacjami i wszelkim wyzyskiem.

#6

OCHRONA I ROZWÓJ

Ochrona dziedzictwa i dorobku kulturowego Narodu Polskiego, rozwój kultury, nauki.

Info

Aktualne informacje o działalności partii Młoda Polska.

Po więcej bieżących informacji oraz podstawowe założenia naszego programu zapraszamy na oficjalny profil na facebooku Młoda Polska

Manifest Założycielski

15 grudnia 2018

Manifest Noworoczny

31 grudnia 2018

Manifest MMT

4 stycznia 2019

Do pobrania

Tu znajdziesz wszystkie dokumenty dotyczące Młodej Polski do pobrania.
W tej chwili udostępniamy statut partii Młoda Polska, deklaracje członkowskie oraz listę (wykaz osób popierających powstanie partii) do zbierania podpisów.
Wszystkim działaczom serdecznie dziękujemy za pomoc.

Statut Młodej Polski

pobierz pdf

Lista do zbierania podpisów

pobierz pdf

Deklaracja Członkowska

pobierz pdf

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Napisz do nas

Jeśli masz pytania dotyczące działalności Młodej Polski lub chciałbyś zostać jej członkiem, skontakuj się z nami.